четвъртък, 17 януари 2013 г.

Родословно дърво

на потомците на рода Станимирови в периода 1700-2011
Написал Марко П. Родев от Габрово към 1958/1.1.1960 г.
Дописал Никола Рачев Станимиров
Допълнил Борис Борисов Станимиров

Родовата схема е изготвена по медтода Д'абовил, при който всяко следващо поколение получава номера на родителя, към който се добавя още една цифра, показваща поредност.
Схемата не включва старата история на рода, известна от османските данъчни регистри.
Потомците от четвърто поколение, в което родът се разклонява са дадени с удебелен шрифт. С дебел шрифт са показани и мъжките потомци, носещи родовото име. От уважение към личното пространство имената на някои съвременни представители на рода са заменени с "N"

Габър - Carpinus betulus
I. Станимер (ок. 1700)
II. Петко Станимер (ок. 1740)= Велика
III. Станимер Чаркчи (ок. 1780-1868)Деца:

1. Велика
2. Поп Стефан
3. Поп Рачо
4. Радка
5. Станка
6. Наца

1. Велика Станимирова – Родева (ок. 1815) = Иван П. Родев – търговец.Деца: Петър, Васила, Стефан
1.1. Петър Иванов Родев (ок. 1848 - 16.01.1916) – търговец.Деца: Иван, Велика, Марко, Стефан, Радка

1.1.1. Иван Петров Родев(1882) – търговец,.Дъщеря: .Севастица.
1.1.1.1. Севастица Иванова Родева – Робева = Никола Робев, зъболекар

1.1.2. Велика Петрова Родева – Друмева – ( 1884) = Петър Друмев – съдия.Осиновена дъщеря: Тодора
1.1.2.1. Тодора Петрова Друмева - Дочева – учителка = Гено Дочев – юрист.

1.1.3. Марко Петров Родев (26.10.1886 ) – търговец = Марийка Петкова Дързева, родена в 1898 г. в Казанлък. Деца: Петър, Анка 1.1.3.1. Петър Марков Родев – юрист = Живка Тотева Йовчева.
1.1.3.2. Анка Маркова Родева – Гатева (1937) – учителка = Веселин Ст. Гатев – техник.

1.1.4. Стефан Петров Родев – търговец (17.08.1891) = Ганка Радева (1902) Деца: Спас, Петър
1.1.4.1. Спас Стефанов Родев – чиновник (1929)
1.1.4.2. Петър Стефанов Родев – счетоводител (1933) = Надка Халачева.
1.1.4.2.1. N

1.1.5. Радка Стефанова Родева – Чехларова (1897) = инж. Стефан Чехларов.Дъщеря: Иванка
1.1.5.1. Иванка Стефанова Чехларова – Савова – чиновничка = Георги Савов – химик. Деца:
1.1.5.1.1. N
1.1.5.1.2. N

1.2. Васила Иванова Родева – Родева (ок. 1850-1910) = Цоню Иванов Родев – търговец (поч 1908) Деца: Иван, Петър, Христо, Стефан, Радка

1.2.1. Иван Цонев Родев (1875 - 1934) – инж. корабостроител. Деца: Григор, Васил, Петър
1.2.1.1. Григор Иванов Родев – инженер (1918) Син: N
1.2.1.1.1. N
1.2.1.2. Васил Иванов Родев – техник (1924) Дъщеря: N
1.2.1.2.1. N
1.2.1.3. Петър Иванов Родев – Славянов – (1926) техник. Осиновен от сем. Славянови, София.

1.2.2. Петър Цонев Родев (1877 - 1952) – чиновник. Деца: Весела, Михаил
1.2.2.1. Весела Петрова Родева (1918)
1.2.2.2.Михаил Петров Родев – чиновник.(1922) Деца:
1.2.2.2.1. N
1.2.2.2.2. N

1.2.3. Христо Цонев Родев (1880 - 1944) адвокат, убит сл.9.9.1944. Деца: Христина, Йоланда (Юланда), Цончо (Цоню)
1.2.3.1. Христина Христова Родева – лекар.
1.2.3.2. Йоланда Христова Родева – лекар, омъжена в Швейцария
1.2.3.3. Цончо Христов Родев – (9.6.1926) писател, юрист

1.2.4. Стефан Цонев Родев (1883 – 1945) – свещеник.Син: Михаил
1.2.4.1. Михаил Стефанов Родев – счетоводител. (1911) Деца: Стефка, Стефан
1.2.4.1.1. Стефка Михайлова Родева
1.2.4.1.2. Стефан Михайлов Родев

1.2.5. Радка Цонева Родева – Чопанова (1887) = Кото Чопанов – търговец в Ботевград . Деца: Христо, Цоню
1.2.5.1. Христо Котов Чопанов – счетоводител. (1921)
1.2.5.2. Цоню Котов Чопанов – физик, аеролог. (1930)

1.3. Стефан Иванов Родев (1860 – 1924) Деца: Надежда, Веска, Елисавета

1.3.1. Надежда Стефанова Родева – Георгиева = Владо Георгиев – търговец. Деца: Мария, Веска
1.3.1.1. Мария Владимирова Георгиева – Томалевска – арх. = арх. БогданТомалевски, (1925) Син: Владимир
1.3.1.1.1. Владимир Богданов Томалевски – арх.= Люба – арх. Деца:
1.3.1.1.1.1. N.
1.3.1.1.1.2. N.
1.3.1.2. Веска Владимирова Георгиева – баронеса Ротшилд - скулптор

1.3.2. Веска Стефанова Родева – Георгиева = Кимон Георгиев – офицер и министър, участник във всички преврати през XXв. Деца: Мария, Корнелия
1.3.2.1. Мария Кимон Георгиева – агроном = Гиньо Ганев – юрист, политик, нац. омбудсман. Деца: Кимон, Ивайло
1.3.2.1.1. Кимон Гинев Ганев – психиатър
1.3.2.1.2. Йвайло Гинев Ганев – инж.
1.3.2.2. Корнелия Киомон Георгиева – филолог = Емил Наков Митев - юрист
1.3.2.2.1. Юлий Емилов Митев - инженер
1.3.2.2.2. Емил Емилов Митев - художник

1.3.3. Елисавета Стефанова Родева – Танева = проф. д-р Иван Танев – лекар. Деца: Антоанета, Веселин
1.3.3.1. Антоанета Иванова Танева – учител.
1.3.3.2. Веселин Иванов Танев – лекар.


2. Поп Стефан Станимиров (1.09.1823 - 11.10.1897)– свещеник = х. Екатерина Силвестриева. Деца: Станимир, Дона, Силвестър, Иванка

2.1. Станимир п.Стефанов Станимиров ( 26.10.1858 - 7.01.1943)– учител, богослов, историк и книжовник. = Парашкева Босилкова – учителка от Копривщица. Деца: Екатерина, Стефан
2.1.1. Екатерина Станимирова Станимирова – Маркова = Ген. Александър Т. Марков, командир на Лейбгвард. Полк. Деца: Станимира, Божидар
2.1.1.1. Станимира (Мира) Ал. Маркова (1916-1934)
2.1.1.2. Божидар Александров Марков (- 1959) Дъщеря: N 2.1.1.2.1. N
2.1.1.2.1.1. N
2.1.1.2.1.2. N
2.1.2. Стефан Станимиров (8.04.1886 - 12.10.1912) – д-р по право

2.2. Дона Стефанова Станимирова – Стомонякова = Йосиф Стомоняков – кожухар. Дъщеря: Екатерина
2.2.1. Екатерина Йосифова Стоманякова – Бобчева = Никола Хр. Бобчев – индустриалец. Дъщеря: Евдокия
2.2.1.1. Евдокия Николова Бобчева – Глушкова = Велю Глушков – чиновник. Син: Еню
2.2.1.1.1. Еню Вельов Глушков (+1991)– техник.- два брака = а.Василка (+2008); =б.Станка
2.2.1.1.1а.1.Златка (1959) = Николай Ганев (1959), дъщеря Амалия (1981)
2.2.1.1.1б.2. Катерина (N.B. От дървото на Горново-Могилския род)

2.3. Силвестър Стефанов Станимиров (15.8.1866-10.9.1889) – Починал по време на следването си в Йена, Германия.

2.4. Иванка Стефанова Станимирова – Голосманова = Никола Голосманов – учител, кмет на Габрово. Деца: Стефан, Надежда 2.4.1. Стефан Николов Голосманов – техник. Син: Никола
2.4.1.1. Никола Стефанов Голосманов – инженер.
2.4.2. Надежда Николова Голосманова – Генчева = Георги Генчев – съдия. Деца: Иванка, Надежда 2.4.2.1. Иванка Георгиева Генчева – учител.
2.4.2.2. Надежда Георгиева Генчева – учител.


3. Поп Рачо Станимиров – свещеник (ок. 1830 – 20.3.1878) = Параскева Влайкова. Деца: Станимир, Васил, Дона, Стефан, Никола

3.1. Станимир Рачев Станимиров (1868 – 1947) – чиновник, железничар. Еленка Иванова Карадикова (Плевен) Деца: Рачо, Стефан, Иван, Никола

3.1.1. Рачо Станимиров Станимиров – чиновник в съюза на индустриалците. = Иванка Манева – акушерка Деца: Станимир, Иван
3.1.1.1. Станимир Рачев Станимиров (9.08.1931 - ) = Роза Георгиева Деца:
3.1.1.1.1. N
3.1.1.1.2. N
3.1.1.1.2.1. N
3.1.1.1.2.2. N
3.1.1.2. Иван Рачев Станимиров (1937–2002) – музикант, техник. = Тодорка Стефанова Табакова. Син: N
3.1.1.2.1. N
3.1.1.2.1.1. N
3.1.1.2.1.1.1. N
3.1.1.2.1.2. N
3.1.1.2.1.3. N

3.1.2. Стефан Станимиров Рачев – подпоручик. (1905 - 16.02.1928)

3.1.3.Иван Станимиров Станимиров (15.01.1906 - ) – подполковник. = Мария Стефанова Кескинова (по втори баща Борис Пашева) Деца:
3.1.3.1. N
3.1.2.1.1. N
3.1.2.1.1.1. N
3.1.2.1.1.2. N
3.1.3.2. N
3.1.3.2.1. N

3.1.4. Д-р Никола Станимиров Станимиров – зъболекар (30.07.1911 - 21.04.1966) = Надежда Стефанова Парпулова. Деца:
3.1.4.1. N
3.1.4.1.1. N
3.1.4.1.2. N
3.1.4.1.2.1. N
3.1.4.2. N
3.1.4.2.1. N
3.1.4.2.1.1. N
3.1.4.2.2. N

3.2 Васил Рачев Станимиров – Панeв. (Вж. 4.1.) Осиновен от Радка и Христо Панови

3.3. Дона Рачева Станимирова – Видинлиева (1870 – 1957) – учителка = Илия Денчев Видинлиев – пом. кмет на Габрово сл. Освобождението. Деца: Недка, Пенка, Мария, Денчо, Тотка

3.3.1. Недка Илиева Видинлиева – Прозоровска (1888 – 1967)– учителка. = д-р Николай Яковлев Прозоровски – лекар. Деца: Олга, Александра, Андрей
3.3.1.1. Олга Николова Прозоровска – Станимирова (1914-2002) = Рачо Николов Станимиров – офицер (вж. 3.5.2.)
3.3.1.2. Александра (Сашка) Николова Прозоровска – Събева – детска учителка. (1915 -1995) = Борис Събев – офицер, подполковник, картограф, от гр. Карлово, (1903 – 1980) Син: Христо
3.3.1.2.1. Христо Борисов Събев – библиограф. (1945-1998) = Рени Попова – лекар
3.3.1.3. Д-р Андрей Николов Прозоровски – лекар, рентгенолог. (1922 – 1992) = Красимира Димитрова Миткова (1931) Деца:
3.3.1.3.1. N
3.3.1.3.1.1. N
3.3.1.3.1.2. N
3.3.1.3.2. N
3.3.1.3.2.1. N
3.3.1.3.2.2. N

3.3.2. Пенка (Пеца) Илиева Видинлиева (1889–1956) – учителка. = Петко ПопГруев, адвокат, (1883 - 1950)

3.3.3. Мария (Мика) Илиева Видинлиева – учителка. (1890-1970) = Стамат Шишков – инженер, (- 1940) Деца: Аврам, Илия, Живка 3.3.3.1. Аврам Стаматов Шишков (1919 – 2000)– инженер по пътно строителство. = Хелга (Гер) Деца: Маргит, Ингрид
3.3.3.1.1. Маргит Аврамова Шишкова
3.3.3.1.2. Ингрид Аврамова Шишкова
3.3.3.2. Илия Стаматов Шишков (1921 – 2005)– офицер, строителен инженер = Юлия, фармацевт, от гр. Рила. Син: N
3.3.3.2.1. N
3.3.3.2.1.1. N
3.3.3.3. Живка Стаматова Шишкова (1926) – юрист. = Петър Атанасов – инженер, ( 1931- 1995)

3.3.4. Денчо Илиев Видинлиев (1892-1922 ) = Берта

3.3.5. Тотка Илиева Видинлиева – учителка (1894 - ) = Петър Хаджистойчев – индустриалец, (1889 -) Деца: Цанко, Донка
3.3.5.1. Цанко Петров Хаджистойчев (1925)– юрист, конституционен съдия
3.3.5.1.1. N
3.3.5.1.1.1.N
3.3.5.2. Донка Петрова Хаджистойчева (1931) = Антон

3.4. Стефан Рачев Станимиров – чиновник. Деца: Рачо, Пенка
3.4.1. Рачо Стефанов Станимиров (Свищов)
3.4.2. Пенка Стефанова Станимирова (Свищов)

3.5. Ген. Никола Рачев Станимиров (1876-1962)– генерал-майор от кавалерията, кавалер на ордена за храброст. = Елена ген.Тодор Кантарджиева, (1888 – 1974) Деца: Тодор, Рачо, Станимир

3.5.1. Тодор Николов Станимиров – капитан, кавалерист (1908 - 1978)
3.5.1.1. N
3.5.1.1.1. N
3.5.1.1.1.1. N
3.5.1.1.2. N
3.5.1.1.2.1.N
3.5.1.2. N

3.5.2. Рачо Николов Станимиров (1911 - 1999)– полковник г.щ., кавалер на ордена „За храброст”. = Олга Николова Прозоровска (вж. 3.3.1.1.) Деца:
3.5.2.1. (3.3.1.1.1.) N
3.5.2.1.1. (3.3.1.1.1.1.) N
3.5.2.2. (3.3.1.1.2.) N
3.5.2.2.1. (3.3.1.1.2.1.) N.

3.5.3. Станимир Николов Станимиров (1916 -1996) – подполковник, парашутист = Милка Тамахкярова, (1921- 2006)

4. Радка Станимирова – Панeва = Христо Панев. Син: Васил (вж. 3.2.), осиновен, рожден син на поп Рачо Станимиров (3.)
4.1. Васил Христов Панев (-1936) – чиновник. = Мария Томова Деца: Верка, Любомир, Венцислав, Надежда

4.1.1. Вяра Василева Панева (1903-1980) – чиновничка = Байко Папуров (1890-1986) – учител. Деца:
4.1.1.1. Татяна Байкова Папурова – Маровска (1925) – лекар = д-р Тервел Маровски (Пд) Деца:
4.1.1.1.1. N
4.1.1.1.1.1. N
4.1.1.1.1.2. N
4.1.1.1.2. N
4.1.1.1.2.1. N
4.1.1.2. Маргарита Байкова Папурова – Малчева (1929) – филолог = д-р Христо Малчев. Син: N
4.1.1.2.1. N
4.1.1.2.1.1. N

4.1.2. Любомир Василев Панев (1901-) – чиновник. = Мара. Дъщеря: Маргарита
4.1.2.1. Маргарита Любомирова Панева (1924) – лекар в Германия. Деца: Илияна, Иво
4.1.2.1.1. Илияна .... (Франция)
4.1.2.1.2. Иво ... лекар (Германия)

4.1.3. Венцеслав Василев Панев (1906) – чиновник. = Олга (Свищов) Деца: Валтер, Вяра
4.1.3.1. Валтер Венциславов Панев. Деца: (2 бр...)
4.1.3.2. Вяра Венциславова Панева ( - 2006). Деца: Венцислав, Офелия
4.1.3.2.1. Венцислав ....
4.1.3.2.2. Офелия ...

4.1.4. Надежда Василева Панева (1914-) = Андрей Дюлгеров. Деца:
4.1.4.1. N
4.1.4.1.1. N
4.1.4.1.2. N
4.1.4.1.3. N
4.1.4.2. N
4.1.4.2.1. N

5. Станка Станимирова – Оцева = Минчо Оцев – чехлар. Деца: Христо, Дона, Велика

5.1. Христо Минчев Оцев – търговец. Дъщеря: Стефанка
5.1.1. Стефанка Христова Оцева

5.2. Дона Минчева Оцева = Христо Гърнев – чехлар. Деца: Христо, Станимир, Стефанка
5.2.1. Христо Христов Гърнев – счетоводител и директор на фабрика. Деца: Христо, Коста, Любен
5.2.1.1. Христо Христов Гърнев – чиновник.
5.2.1.2. Коста Христов Гърнев – техник.
5.2.1.3. Любен Христов Гърнев – техник.
5.2.2. Станимир Христов Гърнев – генерал след 9.ІХ.1944 г., изселен и живял в Плевен.
5.2.3. Стефанка Христова Гърнева – Кюстелева = Коста Кюстелев – кафеджия. Деца: Станимир, Невяна
5.2.3.1. Станимир Костов Кюстелев – счетоводител.
5.2.3.2. Невяна Костова Кюстелева – чиновничка.

5.3. Велика Минчева Оцева – Христова = Костадин Христов – фелдшер. Дъщеря: Донка
5.3.1. Донка Костадинова Христова – чиновничка.

6. Наца Станимирова – Гладнева = Иван Гладнев – кожар. Деца: Никола, Марина, Дона

6.1. Никола Иванов Гладнев – кожар. Деца: Станимир, Ружа, Пенка
6.1.1. Станимир Николов Гладнев – адвокат. Дъщеря:
6.1.1.1. N
6.1.1.1.1. N
6.1.2. Ружа Николова Гладнева – Панова – учителка. = Йордан Панов – адвокат.
6.1.3. Пенка Николова Гладнева – Куртева = инж. Куртев.

6.2. Марина Иванова Гладнева – Кръстникова = Георги Кръстников – търговец. Деца: Радка, Наци, Елена
6.2.1. Радка Георгиева Кръстникова
6.2.2. Наца Георгиева Кръстникова
6.2.3. Елена Георгиева Кръстникова

6.3. Дона Иванова Гладнева – Игнатова = Христо Игнатов. Деца: Радка, Наца, Игнат, Надежда, Иван
6.3.1. Радка Христова Игнатова
6.3.2. Наца Христова Игнатова
6.3.3. Игнат Христов Игнатов
6.3.4. Надежда Христова Игнатова
6.3.5. Иван Христов Игнатов

Няма коментари: