събота, 4 юли 2009 г.

Родът Станимирови със сериозно присъствие в енциклопедията "Априловски свод" (Бълг. енциклопедия - БАН, 2009)По случай 220-годишнината от рождението на Васил Априлов и 140-годишнината от създаването на Българската академия на науките (тогава Българско книжовно дружество) през 2009г. бе представено енциклопедичното издание "Априловски свод". Изданието включва богата информация за живота и дейността на Васил Априлов и неговите съвременници и последователи. Отразени са всички събития, личности и институции, имащи отношение към създаването на Габровското училище и неговата 135 годишна история. Специално внимание е отредено на Априловото училище като първопроходник на новобългарското образование по бъларските земи - опит, методология и пример, пренесен в следващите големи възрожденски училища. Разгледани са книгите и научните трудове, които са залегнали в програмата на училището или имат отношение към него.

Автор на енциклопедията е Петрана Колева, дългогодишен учител, директор на Априловската гимназия (1963-1967), редактор и зав. ордел в "Българска енциклопедия" БАН. Редактор: Петко Тотев, рецензенти: ст.н.с. I ст. д.и.н. Николай Жечев и ст.н.с. II ст. д-р Лиляна Грашева. Издател е Научноинформационен център "Българска енциклопедия" БАН.

В енциклопедията родът Станимирови е представен с три статии:
Стани Станимиров (XVIII в) - описан като автор на Станимировият писмовник от 1783г. Допусната е грешката, с която е анотиран писмовника в описа на НБКМ. Автор е не Стани, а неговият баща Петко Станимер, както черно на бяло пише на една от страниците, недогледана от автора на първото съобщение за писмовника Хр. Кодов. Въпреки тази неточност присъствието на статията ни радва.
Стефан Станимиров - с неговата дейност като духовник, деец на църковната независимост, разпространител на печатни книги, и приносът му като председател на комисията по изграждане на сградата на Априловската гимназия и като крупен дарител на училището.
Станимир Станимиров е отразен с голяма и подробна биографична статия, разказваща за приносът му в учебната, научна и духовна свера и основните му публикации.

Имената на представители на рода фигурират в много от статиите за събития и институции.