понеделник, 28 юни 2010 г.

Родословие на Станимирови от Илия Габровски

Илия Габровски (1904-1982) е син на габровския опълченец Иван Габровски. Завършва Априловската гимназия и Учителски институт в Шумен и се посвещава на учителската професия. Илия Габровски е краевед и родоизследовател с огромен принос, събрал е стотици легенди от габровския край, проучил е бита и традициите на старо Габрово. Неговите заслуги на града са съизмерими с тези на д-р П. Цончев. Днес неговото име носи краеведското дружество в Габрово.

Може би най-значимият принос на краеведа Илия Габровски е проучването и събирането на родословните дървета на 200 видни габровски родове. Този труд не е издаван, но се съхранява в ТДА "Габрово"

Един от тези 200 габровски рода, проучени от Илия Габровски е Станимирови.

С помощта на нашия братовчед Цанко х. Стойчев се свързахме с Катя Гечева - служител в Териториален държавен архив - Габрово, която бе изключително любезна да ни предостави материала за Станимирови в 10 страници.
Като цяло материалът представя родословното дърво на Станимирови, изготвено от Марко П. Родев през 1958-1961г. Дори почеркът е на Родев, което говори, че Габровски е помолил своя съгражданин да му напише за Станимирови. Само един от 10-те листа е с различен почерк. Точно той ни дава нова информация за семейството на Станимир п. Стефанов Станимиров, която е особено ценен принос за проучването.

Самото наличие на нашето родословие в проучването на Илия Габровски е комплимент и атестат за нашия род.


Благодарим на Цанко х. Стойчев и Катя Гечева за съдействието!

събота, 26 юни 2010 г.

Нови документи за Станимирови от Държавен архив - Габрово

Благодарение на любезното и професионално съдействие на Катя Гечева от ТДА "Габрово" получихме копия на два особено ценни документа, касаещи нашия род.
Първият е смъртния акт на поп Стефан Станимиров, от който научаваме, че "починалият е син на Станимир Петков и Дона Станимирова" и че е "умрял на 11 януарий 1897г. в домът си на ул. Опълченска под N 95. Свидетели са Петър Ив. Родев и Станимир п. Станев... Свидетели П. Родев, Ст. Станимеров...
Този документ ни дава сведения за името на съпругата на Станимер Чаркчи - Дона. Научаваме и за тогавашната номерация на Станимировата къща (в наши дни до събарянето си тя се водеше на N 24). Виждаме също, че Петър Родев - бащата на първия родоизследовател Марко П. Родев е бил много близък със семейството на тъст си.
Виждаме и свободната заменяемост на имената Стефан и Станьо, с които е бил известен покойника.
Вторият документ представлява Данъчна декларация от 1901г. на Пена п. Рачева Станимирова - вдовицата на поп Рачо. От декларацията научаваме за всички имоти на вдовицата с техните площи, местоположение и предназначение.


Благодарим на г-жа Гечева и на ТДА "Габрово" за отзивчивостта! Благодарим на Цанко П. х.Стойчев за съдействието по доставяне на документа!