четвъртък, 17 януари 2013 г.

Библиография на родовото изследване на Станимирови и сродените им фамилии


Настоящото изследване ми отне няколко години и обхвана различни и разнообразни източници - семейни и лични архиви, родословия, родословни дървета, писмени и устни спомени, документи и др. Родовата памет е традиция в семейството ми. Съхранение са писмени родови хроники от предци и роднини:

Станимиров писмовник от 1783 / Петко Станимер с приписки от Станимер чаркчи, поп Стефан Станимиров, Станимир Станимиров
Търговски тефтер на поп Стефан Станимиров за периода 1851-1889
Родословие на Станимирови / Марко П. Родев (1958-60)
Родословие на Карадикови / Иван Станимиров, недатиран – 60-те г. На ХХв.
Личен архив и дневници на Ив. Станимиров за периода 1930-1980
Биографични данни и спомени за Мария Ив. Кескинова и семейството и / Екатерина в. Пеева – Стоянова (1989)
Родословно дърво и история на Пашовци / Георги Й. Пашев (1981)
Родът на х.п. Георги Пеев / Иван Данов
Родът чорбаджи Милюви – поп Иванчови / Иван Данов
Спомени на Олга Ант. Петкова (1978)
Биографични данни и родословие на днешния габровски клон на Станимирови / Дора Станимирова (2008)

Лично или в кореспонденция изследвах архивите и експозициите на редица културни и обществени институции:

Народна Библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” – Български исторически архив
Научен архив на БАН
Държавен архив – Габрово
Исторически музей – Габрово
Национална Априловска гимназия – Габрово
Национален музей на образованието – Габрово
Библиотека Априлов – Палаузов – Габрово
Исторически музей Кюстендил
Исторически музей – Плевен
Български държавни железници
Музей на Софиския университет „Св. Климент Охридски”
Национален военноисторически музей
Национален исторически музей
Исторически музей „Искра” – Казнлък
Музей на розата – Казанлък
Музей история на София

В хода на изследването се запознах с много голям брой печатни издания - книги и периодика, в които е споменато нещо за рода Станимирови или за близко сродените фамилии. В тази библиография посочвам само някои от изданията, в които се среща съществена информация. Не са посочени много голям брой публикации, които повтарят данни от тук споменатите, както и такива, в които споменаването на Станимирови е несъществено. Вероятно съществуват и много издания, в които се споменава рода, но които до този момент са неизвестни за мен. Освен споменатите по-долу публикации, трябва да се има предвид и богатата библиография на Станимир Станимиров, за която писах отделно.

100 вести / 11.10.2008/ Борис Станимиров: сведи глава пред миналото за да видиш бъдещето в краката си / Стефка Василева – директор на Държавен архив - Габрово
100 вести / 12.11.2013 / Науката генеалогия: Легендите за Габрово са следа от светоусещането на старите Габровци (интервю)
100 вести / 29.08.2013 /190 години от рождението на иконом Стефан Станимиров (интервю с Красимира Чолакова)
100 вести / 10.08.2013 / Записка на Ст.Станимиров за рода Бурмови
100 вести / 29.01.2013 / 230 години от написването на Станимировия писмовник
100 вести. 1.11.2014г. стр.4 / Преданието за извора с лековита вода, наричан от габровци Вонещата вода, се пази и до днес / Рубин Стойков
100 вести / 11.02.2014 / Иван Станимиров има шанса, както и няколко още випуска, да бъде ученик на двамата големи учители по музика - Величко Мянков и Петър Чаракчиев / Бояна Пенчева.
100 вести / 5.10.2013/ стр.2; За пръв път обучението по музика не е въведено в Тревненското училище / Ангел Ангелов
120 – години от освобожеднието на Габрово (сборник Гб 1997) / Габровската общественост и Руско-турската война 1877-1878 / Вела Лазарова
120 – години от освобожеднието на Габрово (сборник Гб 1997) / Габровските търговци в годините на войната 1877-1878 / Даниела Цонева
120 – години от освобожеднието на Габрово (сборник Гб 1997) / Габровската община и временното руско управление / мария – Тоска Стефанова
120 – години от освобожеднието на Габрово (сборник Гб 1997) / Строители на нова България от габровския край / Лиляна Нанева
120 – години от освобожеднието на Габрово (сборник Гб 1997) / Участието на габровци в борбите за освобождение / Димо Тодоров
120 години от освобождението на Габрово / Сборник, ИМ – Габрово (1997)
155 години Габрово град - илюстрована хроника. 2015г. стр. 44
25- годишният юбилей на Станимир поп Стефанов Станимиров (сб. Из отчета на I СДМГ за уч 1907-8)
300 години с.Стойките / Васил Капушев, Мария Капушева (См 2006)
50-години от първия випуск на Априловската гимназия / юбилеен сборник (1925)
Автобиография, дневници, спомени / Христо Стамболски (БП 1972г.).
Автобиография, Из спомените ми. Дневник / Тодор Бурмов (С 1994)
Аграрните институции в Османската империя през XVII-XVIII век./ Евг. Радушев (АИ С 1995)
Алманах на СУ 1888-1928
Апотеоз на българския театър. Юбил. сборник / Ст. Гендов (1929)
Априловски свод / Петрана Колева (Българска енциклопедия - БАН, Сф. 2009)
Априлци.Деветдневната република под Марагидик – част 1. / Ив. Лалев (ВТ 2006)
Арсени Костенцов. Спомени, гл.11 : Дейността ми по въстанието
Архив за поселищни проучвания /1938/2 „В София преди 54 години” от Ст.Станимиров
Архив на Г.С. Раковски / Институт за история, БАН (1952)
Баш баканлък аршиви (ББА) – Истанбул, сигн. Т.Д.11, превод Румен Ковачев – НБКМ, РИМ-Габрово инв. N СПФ-197-В.
Баш баканлък аршиви (ББА) – Истанбул, сигн. Т.Д.11, превод Румен Ковачев – НБКМ, РИМ-Габрово инв. N СПФ-198-В.
Баш баканлък аршиви (ББА) – Истанбул, сигн. Т.Д.11, превод Румен Ковачев – НБКМ, РИМ-Габрово инв. N СПФ- 45-В
Бележити хора и събития от габровския край. / Илия Габровски (С 2003)
Бележки на деня / Григор Василев ( СУ 1991)
Бит и душевност на нашия народ / Иван Хаджийски (С 2002)
Благослов за Ново Село / д-р Иван Пачников (С 2001)
Борби за освобождение и подем в Габровския край 1393-1878г./ Ц.Петров и колектив (Гб 1996г.)
Борис Митов / Стефан Митов (1955)
Бълг. Мисъл (Върх. Читал. Съюз) 1943 /18
Българи-откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя / Св. Янева (НБУ 2011)
Българите през XVII век по документи на наши и чужди архиви
Българска армия бр15684/11.09.2003 (О.З. полк.инж Ив.Митев)
Българска възрожденска литература / Д.Леков (1988)
Българска енциклопедия / Братя Данчови
Българската възрожденска интелигенция. /биографична енциклопедия / Румяна Аврамова, Николай Генчев, Красимира Даскалова (С 1988)
Българската държава и учението на българи в чужбина 1879-1892 / Ив.Танчев (С 1994)
Българската екзархия в Одринско и Македония след Освободителната война / Патриарх Кирил (Син.изд.1969)
Българската народна катедрала в София
Българската народност през XVII век (демографско изследване) / Елена Грозданова (1989г.)
Българската светиня на Златния рог / Хр.Темелски (С 2005)
Български автомобилни и мотоциклетни пилоти / Й. Топлодолски, Й. Марков, Г.Янакиев (Сф.1981)
Български алманах / год. 3 (1894)
Български алманах / год. 5 (1896)
Български войн бр.7 , 2004 / Юначни, верни, вдъхновени / Хр.Стоянова
Български войн 2006 / От Сливница до Серет, от редник до пълководец (за ген. Т.Кантарджиев) / Стефан Стефанов
Български народ 1942 / 2 За Ст.Станимиров/ Хр. Вакарелски
Български ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България - т. 1 / Боряна Христова (1981)
Български учител 1943 / 2
Българските градове през Възраждането (историческо, социологическо и политологическо изследване) / Минчо Семов, Иванка Янкова (С 2004)
Българско женско движение през Възраждането 1857 – 1878 / Маргарита Чолакова (С 1994)
Българското оперно творчество; Любомир Сагаев 1958
Васил Левски – живот, дела и извори. / Дим Страшимиров,1929 т.1.
Векове (сп. Изд Българско учителско дружество) 1979/2
Венец азбучнъй или нравстевни наставления, Букурещ 1863 / спомоществуватели;
Вечерни новини бр.58 год.XXXIV
Военноисторически сборник / бр2, 2004 – Лейбгвардейския конен полк / А.Прокопиев
Всеобща история / Острогорски / Превод от руски Ст.Станимиров.
Възрожденски печати от Плевен. / Мих. Грънчаров, Известия на музеите в северозападна България т.15 1989.
Габрово – българският Манчестер / брошура
Габрово 130 години град (1860-1990) / Демографски аспекти и именна система на жителите на гр. Габрово според данни от края на XVII век / Румен Ковачев / сборник (1994)
Габрово 19 век / брошура (1979)
Габрово и габровци в старата книжнина. Т.1. Пътеписи / М.Цонев, Д. Цонева (С. 2010)
Габрово и околностите му – пътеводител / Ив. Врачев, Ц. Петров, С. Симеонов (1963)
Габрово през вековете / брошура (2007)
Габрово през възраждането – архитектурен облик /Нено Ямандиев
Габрово през възраждането / Ал. Мартинов (1940)
Габрово след Освобождението. Спомени от д-р К. Вапцов / М.Цонев, Д. Цонева (С 2012)
Габровска гордост и ... срам / в "Сто вести" 31.05.2011 / Ганчо Танев
Габровски шеги / Ст. Фъртунов, Петър Проданов, Радой Ралин, Борис Димовски (разл. Издания)
Габровските квартали – родени от пътя закърмени от реката / Даниела Цонева (Гб 2001)
Габровският род Станимирови и приносът му за утвърждаване ролята на БПЦ / Даниела Цонева в „Духовна култура” кн.4 2003г.
Габровци и стопанският подем / Милка Пурел (Габрово 2008)
Габровци на XX век / Милка Пурел. Габрово т. I (2006 – 2 изд), т.II (2003), т. III (2005)
Годишник на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за 1987 (1992)
Девето предание за заселването на Габрово. / Н. Стойков. Известия на библиотека Априлов – Палаузов, Габрово, бр. 7, 29 /1933г.
Девическите училища в плевенския край през епохата на Възраждането / в ИМСЗБ - 1/1977/ Цв. Симеонов, М.Атанасова,
Димчо Дебелянов, Н. Лилиев... в спомените на съвременници (сборник 1967)
Димчо Дебелянов. Съчинения в 2 т. Т.II (1969)
Дисертации защитени в чужбина от българи (1878-1968) / Михаил Лазаров, Йота Данчева (1971)
Дневник на Станимир Станимиров за образованието на Цар Борис III и Принц Кирил (С 2002)
Доц.д-р Антоанета Запрянова: Най-важното за авторите на габровската историопис е, че са добросъвестни изследователи. 100 вести, 2.12.2014
Дунавска България и Балканът / Феликс Каниц
Държавен архив – Габрово Ф 5к, оп2 , ае60 л.2-3
Един завет бр. 1 / 2006 / Летец и педагог. За Г.Й.Пашев / Н.Дичев
Един завет, бр. 6/1996 Спомени на репресиран офицер / Рачо Станимиров
Ек бр.2 / 2002 Пристан за човешкото (за В.Георгиева - Ротшилд)
Екзарх Йосиф I в спомени на съвременници / сборник под редакцията на Хр.Темелски (С 1995)
Енциклопедия България (БАН)
Енциклопедия Дарителството т.II. Дарителски фондове и фондации в България, 1878 - 1951. София, стр.295
Житие святаго Григория архиепископа омиратскаго, Белград 1852; / спомоществуватели
За Широка лъка с любов / Дамян Каров (1998)
Златна книга на дарителите на народната просвета /С. Велев 1907
Златните габровци / Петър Проданов (Гб 1994)
И аз бях на този свят / Ив. Пачников, (Русе 1993)
И живя в мир владетелят Иван Асен II / Борис Брайков
Иван Вазов - жизнен и творчески път/ Величко Вълчев (2005)
Ив. Вазов – избр. Съчинения т. 17. драми „Ивайло”
Ив.Вазов – събрани съчинения т.19
Иван Вазов Събрани съчинения / том 14, Нова земя (С 1977)
Иван Данов – родословия на 134 плевенски рода – ръкопис, РИМ-Плевен
Из архивата на Найден Геров / БАН (1911)
Из българската културна история / Кръстю Крачунов (1953)
Из Културното и обществено минало на Габрово /д-р П.Цончев (1934)
Из стопанското минало на Габрово / П.Цончев (1929);
Известия на БАН – Централна библиотека / 1959
Известия на библиотека Априлов – Палаузов (Габрово) – поредица спомени на Станимир Станимиров 1936-1943г.
Известия на библиотека Априлов – Палаузов, Габрово бр.12.1944 / Последните писма на Станимирова / Илия Габровски
Известия на библиотека Априлов – Палаузов, Габрово бр.5, 1943 / Ст.Станимиров
Известия на библиотека Априлов – Палаузов, Габрово, бр. 28 /1933г/ .Произход на привилегиите, които е имало Габрово при турското владичество. / Н. Стойков.
Известия на БИД / 1905/1
Известия на Българското историческо дружество 1977
Известия на Българското историческо дружество т.26/1968
Известия на института по история т.14-15/1964
Илюстрация светлина 1917 юб.кн.
Имало едно време в Габрово (илюстровано издание с архивни фотографии от старо Габрово / Даниела Цонева, Момчил Цонев (С 2008)
Иордан Йовков – документи и свидетелства за живота и творчеството му / Димо Минев (1947)
Исторически преглед 1959/6 Български търговци в Австрия
Исторически преглед 1962/1 Априлов в Брашов
Исторически преглед 1970/5 Българите в Брашов
Исторически преглед кн.6. 1959г. / Нови сведения за миналото на български селища през XV – XIII век. / Руси Стойков
История и култура на България в дати – Възраждане (ВТ 1997)
История на българската емиграция в Северна Америка т.1./ Ив. Гаджев (2003)
История на българската журналистика (1844-1877, 1878-1944) / Г. Боршуков (1965)
История на българския театър т.1. / Г. Сагаев, В.Стефанов (1997)
История на Габрово / Стр.Димитров и колектив (С 1980г.)
История на града Габрово и габровските въстания / Братя Гъбенски (1903)
История на града Плевен до освободителната война / Юрдан Трифонов (1933)
История на Народната библиотека в София по случай 50-годишнината и (1879-1929) / Велико Йорданов (1930)
История на нашето занаятчийство до освобождението / П.Тишков (1922)
История на Плевен. Възраждане и освобождение / Мих. Грънчаров (Пл 2001)
История на Софийския университет „Св. Климент Охридски” / Мих. Арнаудов (1939) стр.44, 59
Кавалерийска мисъл, 1938. Станимиров Тодор Н. Мисли върху подбора и обучението на свързочния войник в конницата.
Казак алаят на Чайковски. Исторически материали и критически бележки / Ив. К. Стойчев (1944)
Казанлъшки исторически музей “Искра” - експозиция
Казанлъшкият край през Възраждането / Пенчо Пенчев (С.2005)
Калофер в миналото / Никола Начов
Карлово.История на града до Освобождението / Ив.Унджиев
Кипежът. Книга за София (1878-1884) / Петър Мирчев (1971)
Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) – дикументи и материали (С 2005)
Книга за българските хаджии / Светла Гюрова, Надя Данова (С 1995)
Книга за българските чорбаджии / Милена Стефанова (С 1998)
Книга за София. Събития, случки, спомени / Петър Мирчев (1979)
Константин Величков – събр. съч в 5 тома т.4 (1987)
Константин Кисимов. Спомени / Н. Бъчварова (1999)
Морски вестник / 22.12.1999 / Корабостроителят първопроходец (за инж. Ив. Родев)
Краезнанието в Габровския край / сборник (С 2000)
Кратка елементарна геометрия, Прага Ив. Гюзелев 1873; / спомоществуватели
Критически издиряния за историята бъкгарска / Юрий Венелин - 1853г. в превод на Ботьо Петков; спомоществуватели
Кръщение на българското царче / Хр. Попов (1936)
Култура и политика. България в навечерието на балканската война / Райна Манафова (1987)
Към Одрин и Букова глава / Ал.Марков, Нашата конница, 1923, кн. 7
Към Скопие – Прищина / Петко Иванов (1969)
Къщата на спомените. Дечковата къща / Брошура (2006)
Л. Каравелов – избрани съчинения в 12 т. – т.2
Легенди за габровския край / Илия Габровски (С 2002)
Лекции по история на българския драматичен театър, ч.1, /Пенчо Пенев, 1959
Ловеч и ловчанско / сборник в 7 книжнки 1929 - 1938
Македония, IV г. бр 59, 19.06.1870
Материали за изучаване на учебното дело в България (1929)
Моето пътуване по Стара планина у животопис на някои български стари и нови воеводи / П. Хитов
Мъдростта на старите чаркове /Младен Цонев (С 1976)
Напредък (1876 /18.09)
Народен театър Ив. Вазов - летопис / Ник. Вандов (2004)
Народна просвета в България. Някои от зидарите на националната култура /Кръстю Крачунов (1937)
Народно читалище "Славянска беседа" (1880-2005) 125 години непресъхващ извор / Ганчо Бакалов (С.2005) Книга първа
Наручна священическа книга Белград 1874; / спомоществуватели
Научен архив на БАН ф.10к.,оп.1,а.е.9,10,16 – Станимир Станимиров
Нашата конница, 1922-23 – бр 5-6 стр 12. Станимиров, Никола Р. Цел и средства за възпитанието на войника [от конницата]
Нашата конница, 1920-21 – бр 10 стр 2. Станимиров, Никола Р. Офицерът не е инструктор, а възпитател.
Нашата конница, 1923, No 2—3, с. 8—17. Станимиров, Никола Р. Офицерът след поуките [от войните 1912—1918 г.]
Нашата конница бр8/1928 Ген. Никола Станимиров
НБКМ Ориенталски отдел ВД 97/12
НБКМ Ориенталски отдел ОАК 45/29
НБКМ Ориенталски отдел ОАК 89/57
НБКМ Ориенталски отдел ОАК 93/26
НБКМ Ориенталски отдел ОАК 97/12
НБКМ, Ориенталски отдел ф. 179/ а е 187
НБКМ, Ориенталски отдел ф. 180/2,3 анотации
Незабравените. Габровски възрожденци в Букурещ през XVIII и XIX век / Лучия Пъцан, Лука Велчов (С. 2012)
Неизвестно за известни български родове. Част 3 / Мариана Първанова (С.2010)
Неофит Бозвели, Г.С.Раковски, Добри Чинтулов, Бачо Киро Петров, Васил Друмев – в спомените на съвременниците си / Ил.Тодоров, Татяна Пекунова - сб. (1979)
Непознатата България. Хора и събития (1878-1944) / Любомир Юруков, Ив. Бърнев – Буби (С 2006)
Непознатата София / Любомир Юруков, Ив. Бърнев – Буби (С 2005)
Непознатият българин (1878-1944) / Любомир Юруков, Ив. Бърнев – Буби (С 2008)
Никола Танев. Спомени (1971)
Николай Лилиев / Г. Константинов (1963)
Николай Лилиев всред своите приятели / Г. Константинов (1971)
Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления съхранявани в Български исторически архив / К. Вузвузова – Каратеодорова, К. Василев (1963)
Опит за психологически анализ на нашия обществен живот / д-р Н. Кръстников (1922/ 2 изд.2008)
Опис на регистри от истанбулския османски ахив към ГДДА на Р, Турция / Евгений Радушев (1996)
Опис на сбирка „Портрети и снимки” НБКМ
Опис на славянските ръкописи в библиотеката на БАН / Хр. Кодов (1969)
Опис на старите печатни български книги (1802-1877) /НБКМ 1923
Офицерският корпус в България 1878-1944 / Румен Руменин
Парашутната дружина. / И.Мечков, Н. Костадинов. (С1998)
Парола "Сабя". заговорите и превратите на Военния съюз 1919-1936 / Г. Марков (С.1992)
Периодическо списание на БКД 1902г. т.63/ Приписки и бележки с летописен характер. / Ю.Трифонов,
Периодическо списание на БКД 1905г./ Поземлената собственост и войнишките бащини в турско време / Л.Милетич.
Периодическо списание на БКД в София 1905г. / Исторически принос за „войниганите” при турската войска от 1374год. дори до 1839 год. след р.хр. до Танзимата / Д.А. Ихчиев.
Периодическо списание на БКД, 1903. / Екскурзия в Габрово / Й.п.Георгиев
Петко Д. Петков. Живот между два изстрела / П. Генов, Д.Димитров (1980)
Печатите от епохата на българското възраждане / Анна Рошковска (С 2002)
Писахме да се знае / Венц. Начев, Н. Ферманджиев (1984)
Писмата в културата на българското Възраждане / Румяна Дамянова (1995)
П.К. Яворов - събрани съчинения т.3. (1978)
Плевен / Б.Андреков (1973)
Плевен. Историческо и съвременно развитие / Арх. С. Бракалова (2009)
Плевенска църковно-общинска кондика, НБКМ, БИА – IIA 7779
Плевенската епопея 1877 / сборник (1977)
Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза / М. Калицин, К. Мутафова (ВТ 2012)
Помен за Ивана Вазов: Сборник за траурните чествания/ Стилиян Чилингиров (1922)
Портретът през българското Възраждане / Бл. Иванова, Р.Симеонова (с 2001)
Право, г.V, бр.7, 11.04.1870
Пътеводител по фондовете на Научния архив на БАН / Цв. Антова, Д. Коен (1951)
Ратниците – национализмът в сянката на фашизма /Д-р Никола Алтънков
Регионален исторически музей Габрово, отд. Възраждане, инв. N 400 л. 7-9, 11-17
Родознание кн. 2/1996
Родознание 4/2009. Б.Станимиров. Плевенски възрожденци - вероятни потомци на албански владетелски клан.
Родознание 3-4/2010. Б.Станимиров. Габрово като селище със специален статут по охраната на планинските проходи през XII - XVIII век.
Родознание 3-4/2013 Б.Станимиров. Легенди и предания за основаването на Габрово
Родолюбие /сп. За българите в чужбина (1988)
Родът на Христо Ботев / Петър Чолов (С 2000)
Сборник научни съобщения на ИМ – Габрово (ВТ 2000) / Благодетелят на габровските църкви / М.Димитрова
Сборник научни съобщения на ИМ – Габрово (ВТ 2000) / Габровските занаятчии и търговци за утвърждаването и развитието на Българската православна църква през XIX век. / Даниела Цонева
Сборник научни съобщения на ИМ – Габрово (ВТ 2000) / Дейци на Българската екзархия от Габровско / Хр.Телемски
Сборник научни съобщения на ИМ – Габрово (ВТ 2000) / Из документалното наследство на габровската църква „Успение Пресв. Богородицьй” / М.Димитрова
Сборник научни съобщения на ИМ – Габрово (ВТ 2000) / Посмъртни портрети от Христо Цокев / Благовеста Иванова
Сборник научни съобщения на ИМ – Габрово (ВТ 2000) /Габровското духовенство през Възраждането / Даниела Цонева
Сборник научни съобщения на ИМ – Габрово (ВТ 2000) /За вноса на руски църковни книги в Габрово през XIX век / Даниела Цонева
Сборник научни съобщения на исторически музей – Габрово (ВТ 2000г)
Светове / Алексей Сегренски (1970)
Свята памет (1750-2000) / Васил г. Капушев (Смолян 2000)
Сказание за долината на Розите /Петър Константинов (С 1983)
Скопски и Пловдивски митрополит Максим. Автобиография. Спомени (1993)
Славянска беседа (1880-1930) / юбилеен сборник
Соколският манастир „Св. Успение Богородично” край Габрово / Христо Темелски (2004)
София през XIX век до освобождението на България /П. Динеков (1937)
София през вековете / А. Монеджикова (1946)
Сп. Развигор / 17.02.1923 / Ст.Станимиров: Бил ли е Левски дякон?
Сп. Роднина 1938г. (ред. Б.Филов, Б. Йоцов) 1941/4
Спомени / Тома Васильов
Спомени / Дим. Пешев (С.2004)
Спомени за летци от Въздушните на Негово Величество войски (С 2008)
Спомени из моя живот или моята биография / Дим. Маринов (1992)
Спомени, дневници и писма / Иван Радославов (1983)
Спомени. писма и документи, публицистика / Димитър Душанов (С 1989)
Старо Габрово и пътищата около него/ К. Койчев (Гб 2010)
Столица на оцелелите / Ив.Радев (1984)
Страници из православното минало на Габрово / А.Ангелов (Гб.2014)
Строителите на съвременна България / Симеон Радев
Стряха над Янтра (Антология: Книжовници и писатели от Габрово )/ Минчо Г. Минчев (1993)
Типикон, московска синод. типогр 1838г. храм Св. Успение Богородично – Габрово (приписки)
Традиционни обществени структури и исторически личности в габровско XII-XIX в. / сборбник (Гб 1997)
Традиционни обществени структури и исторически личносто в габровско XII – XIX в. (сборник Гб 1997) / Социопрофесионална структура на населението в габровско XII-XIX век / Лъчезар Цепов
Традиционни обществени структури и исторически личносто в габровско XII – XIX в. (сборник Гб 1997) / Развитие на селищната система в Габровска XII – XIX век / Добромир Търновски
Требник . Московска типография 1840г. храм Св. Успение Богородично – Габрово (приписки)
Три държавни преврата или Кимон Георгиев и неговото време (С 2007)
Тунджанци през Драва и Мур (С 1978)
Утро, бр 3654 / 25.09.1921 (Една сбъдната мечта)
Учебното дело в Плевен и плевенския край през възраждането / Мих.Грънчаров (Пл 1993)
Училищен преглед. „картини из ученическия живот”
Хаджипаковият род / М.Атанасова в сб. „Родове на основатели на плевенски революционен комитет и диарбекирски заточеници” (Пл.1995)
Хора и рози / Атанас Гърков (I част – ВТ 2001; II част – С 2003)
Храм-паметник "Св.Александър Невски" / Румяна Радкова (С 1999)
Храм Успение Богородично в Габрово (издание на църковното настоятелство) / Юлияна Шулекова, Красимира Чолакова, Прот. Христо Цанков (Гб 1998-2001)
Храначът на магаретата - житие и страдание на Св. Онуфрий Габровски / Хр. Буковски (1993)
Хроника на едно царуване; т.1. / Иван Йовков (1989)
Цариградски вестник бр. 411/27.12.1858г.
Цариградски вестник. г.11.бр.25
Цончо Родев - един живот за България / Соня Келеведжиева
Църковен вестник 1943 / 7 / За Ст.Станимиров / Л.Тотев
Църковно исторически архив / 1986
Църковно - народният събор от 1871г. / Хр. Темелски (2001)
Чардафон велики / сборник А.Ангелов, Г.Танев, (Гб 2006)
Чорбаджийството в българското общество през възраждането / Мих. Грънчаров (С 1999)
Чужди пътешественици за народностното съзнание у българите през XV-XVIII век/ Мих.Йонов.
Широка лъка – просветно огнище в Родопите / Дим. Георгиев (1947)
Юбилейна книга на град София 1878-1928
*
Чуждестранни издания:
Украiньский iсторичний журнал (АН Украйна) 1-6/1974 стр 74
Sehrengiz (Бурса, Турция) - бр8/2010
Amtliches, Verzeichnis der Lehrer, Behorden, Beamter und Studirenden-1889. Friedrich-Schiller-Universitat Jena, стр.
Almanach de Gotha 1926 стр.820
“Nationalitе d'origine et de l'acquisition de la nationalitе d'aprеs la lеgislation bulgare” Facultе de droit de l'Universitе de Paris, 1909. (these doctorale)
Revue de droit international privе et de droit pеnal international (v.7, 1911) p. 419 – Bulgarie . Competence des tribunaux de la Rumelie Orientale (1905)/ Par Stеphane Stanimiroff, Docteur en droit. Cour de Cassation
Revue de droit international privе et de droit pеnal international (v.8, 1912) p. 442 – Bulgarie / Par Stеphane Stanimiroff, Docteur en droit. Cour de Cassation
Revue de droit international privе et de droit pеnal international (v.9, 1913) Effet de la possession d’un passeport delivre par les authorites competentes d’un Etat etranger sur la prevue de nationalite (1906) / Par Stеphane Stanimiroff, Docteur en droit. Cour de Cassation
Die unierte Kirche in Mazedonien. Rudolf Grulich. 1977- стр 52
The Ukrainian review Association of Ukrainians in Great Britain, Ltd., 1963, т.11 стр 30
Textile technology digest Institute of Textile Technology (Charlottesville, Va.) Том 37 стр 35
Slovansky prehled Knihtiskarna F. Simacek, Praha 1939 т31 стр68
The trial of Nikola D. Petkov, USA - Ministry of Information and Arts, 1947, стр 90, 107, 204
Historische Bucherkunde Sudosteuropa. Mathias Bernath, Gertrud Krallert Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1980 стр1664
Ostkirchliche Studien Augustinus-Verlag., 2006 Том 55 стр219
Theologische Realenzyklopadie Horst Robert Balz, Gerhard Krause, Gerhard Muller; Walter de Gruyter, 1981, Том 7, стр 371
The Journal of modern history, Bernadotte Everly Schmitt; University of Chicago Press., 1937, стр 352, 359
Bulgaria: past and present: proceedings of the First International Conference on Bulgarian Studies, held at the University of Wisconsin, Madison, May 3-5, 1973, American Association for the Advancement of Slavic Studies, стр 91
Bulgaria past and present: studies in history, literature, economis, music, sociology, folklore & linguistics; Thomas Butler, University of Wisconsin-Madison, American Association for the Advancement of Slavic Studies; American Association for the Advancement of Slavic Studies, 1976, стр 91
The entry of the Slavs into Christendom. A.P.Vlasto; Cambridge Univ. Press 1970. стр. 420
The Slavonic and East European review , University of London. School of Slavonic and East European Studies, 1948, Том 27 стр. 260
Louis Renault (1843-1918): sa vie-son ?uvre; Paul Fauchille; A. Pedone, 1918, стр33
Partie opozycyjne w Bulgarii 1944-1948; Jerzy Jackowicz; Instytut Studiow Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1997, стр 153

*

Няма коментари: