петък, 13 септември 2013 г.

Станимир Станимиров - инициатор на създаването на Държавния архив

Като директор на Народната библиотека през 1923г. Станимир Станимиров писал до министъра на просвещението Стоян Омарчевски докладна записка, в която пледира, че архивните документи, които постъпват в НБКМ от Върховната сметна палата могат да послужат за основата на бъдещ държавен архив, какъвто трябва да се изгради на всяка цена като самостоятелна институция. С предписание от 14.03.1923г. Министерството одобрило предложението. Деветоюнският преврат осуетява придвижването на преписката. Държавен архив е създаден близо три десетилетия по-късно.

Няма коментари: